Írásbeli kérdés E-2833/10 előterjesztette: Philip Claeys (NI) a Bizottság számára. Politikai pártokban tisztséget viselő biztosok