POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o najnovejšem razvoju dogodkov v zvezi z eurokovanci