Írásbeli kérdés P-004340/11 Judith Sargentini (Verts/ALE) a Bizottság számára. A konfliktusövezetekből származó ásványkincsekről szóló uniós jogszabályok