Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 7 grudnia 2011 r. # El Corte Inglés, SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). # Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ALIA -Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy ALAÏA PARIS - Względna podstawa odmowy rejestracji- Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009. # Sprawa T-152/10. El Corte Inglés przeciwko OHMI-Azzedine Alaïa (ALIA) TITJUR