Írásbeli kérdés E-003662/11 Sirpa Pietikäinen (PPE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Satu Hassi (Verts/ALE) és Heidi Hautala (Verts/ALE) a Bizottság számára. Az állatoknak a szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005/EK rendelet rendelkezései megszegésének ellenőrzése