Írásbeli kérdés P-001824/11 Charles Tannock (ECR) a Bizottság számára. Az Európai Unió tagállamainak csatlakozása az Európa Tanácshoz