Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/777 tat-12 ta’ Ġunju 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/763 fir-rigward tad-dati ta’ applikazzjoni u ta’ ċerti dispożizzjonijiet tranżitorji wara l-estensjoni tal-iskadenza għat-traspożizzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)