Liikmesriikide poolt tunnustatud looduslike mineraalvete loetelud EMPs kohaldatav tekst