2012/480/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2012. augusztus 16. ) az Aureobasidium pullulans új hatóanyagra megadott ideiglenes engedélyek tagállamok általi meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 5709. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg