2012/480/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 16 päivänä elokuuta 2012 , jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uuden tehoaineen Aureobasidium pullulansin väliaikaisia lupia (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 5709) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti