Írásbeli kérdés E-008685/11 Heide Rühle (Verts/ALE) a Bizottság számára. A munkaerő-közvetítő ügynökségek piaci hozzáférésének korlátozása