Írásbeli kérdés E-5570/10 Cristiana Muscardini (PPE) a Bizottság számára. Az Európa 2020 stratégia és az ESZA