Popravek Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2020/2010 z dne 8. decembra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1809 o nekaterih zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (Uradni list Evropske unije L 414 z dne 9. decembra 2020)