Írásbeli kérdés E-010464/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) a Bizottság számára. A szellemi fogyatékossággal élők védelme