Az 1/2003/EK tanácsi rendelet 27. cikkének (4) bekezdése értelmében közzétett közlemény a COMP/39.398 – Visa MIF ügyben (EGT-vonatkozású szöveg)