P7_TA(2013)0540 Polgári védelmi mechanizmus ***I Az Európai Parlament 2013. december 10-i jogalkotási állásfoglalása az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD)) P7_TC1-COD(2011)0461 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. december 10-én került elfogadásra az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló …/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel