Ændret forslag til Europa-parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 3528/86 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod luftforurening (forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2)