Az Európai Parlament 2019. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))