Yttrande från Regionkommittén om ”Europeiska kulturhuvudstäder (2020–2033)”