2011/460/EU: A Tanács határozata ( 2011. július 19. ) a Régiók Bizottsága egy svéd póttagjának kinevezéséről