Írásbeli kérdés E-002394/11 Petru Constantin Luhan (PPE) a Bizottság számára. Az aktív befogadási stratégiák nemzeti szintű végrehajtásának mélyreható értékelése