Írásbeli kérdés E-2342/10 előterjesztette: Syed Kamall (ECR) a Bizottsághoz. A magyar határellenőrző hatóságok