Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#EERSTE DEEL - DE BEGINSELEN#TITEL II - ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN#Artikel 12#(oud artikel 153, lid 2, VEG)