Írásbeli kérdés E-8398/10 Proinsias De Rossa (S&D) a Bizottság számára. Energiaszegénység