Mnenje Evropskega odbora regij – Pregled mehanizma EU na področju civilne zaščite