Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij$