Informacije koje su dostavile države članice u vezi sa zabranom ribolova$