Писмен въпрос E-000629/11 Liam Aylward (ALDE) до Комисията. Местна и регионална подкрепа за културните и творческите индустрии