Komisjoni määrus (EL) nr 1038/2010, 15. november 2010 , millega määratakse kindlaks alates 16. novembrist 2010 kohaldatavad teraviljasektori impordimaksud