Ändring av en Europeisk Gruppering för Territoriellt Samarbete (EGTS) 2020/C 55/10