Wijziging van een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) 2020/C 55/10