Europska Grupacija za Teritorijalnu Suradnju (EGTS) – Promjene 2020/C 55/10