Промяна на Европейска група за Териториално Сътрудничество (ЕГТС) 2020/C 55/10