Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9888 — SEGRO/PSPIB/SELP/Target Portfolio) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 226/10