Oproep tot het indienen van voorstellen — „Steun voor voorlichtingsacties op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)” voor 2016