Писмен въпрос P-3179/10, зададен от Evelyne Gebhardt (S&D) на Комисията. Рискове за деца, носещи каски за велосипеди с придържащи ленти