Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/963 (2018. gada 6. jūlijs), ar ko Spānijai iedala jūrā pavadāmas papildu dienas ICES 8.c un 9.a rajonā, izņemot Kadisas jūras līci