2018 m. liepos 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/963 dėl papildomų dienų jūroje, kurias laivai gali būti ICES 8c ir 9a kvadratuose, išskyrus Kadiso įlanką, skyrimo Ispanijai