Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/963, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2018, lisämerelläolopäivien myöntämisestä Espanjalle ICES-alueille 8c ja 9a Cádizinlahtea lukuun ottamatta