Ustanovitev posebnega odbora za politične izzive in proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013 Sklep Evropskega parlamenta z dne 16. junija 2010 o ustanovitvi posebnega odbora za politične izzive in proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013, njegovih pooblastilih, številčni sestavi in mandatu