A Bizottság 481/2013/EU rendelete ( 2013. május 24. ) a 788/2012/EU végrehajtási rendeletnek a növényvédő szerek és termékek kombinációinak ellenőrzése céljából Horvátország által veendő és elemzendő minták száma tekintetében történő kiigazításáról EGT-vonatkozású szöveg