Uredba Komisije (EU) br. 481/2013 od 24. svibnja 2013. o prilagodbi Provedbene uredbe (EU) br. 788/2012 u pogledu broja uzoraka koje Hrvatska mora uzeti i analizirati za kombinacije pesticida/sredstva Tekst značajan za EGP$