kohtuasi T-575/19: 19. augustil 2019 esitatud hagi – EI versus komisjon