Věc T-575/19: Žaloba podaná dne 19. srpna 2019 – EI v. Komise