Υπόθεση C-391/09: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (Δημοκρατία της Λιθουανίας) στις 2 Οκτωβρίου 2009 — Malgožata Runevič-Vardyn et Łukasz Paweł Wardyn κατά Δήμου Vilnius, Υπουργού Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, εθνικής επιτροπής λιθουανικής γλώσσας, υπηρεσίας ληξιαρχείου του νομικού τμήματος του δήμου Vilnius