A Tanács irányelve ( 1976. július 27. ) a gépjárművek és pótkocsijuk világító és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (76/756/EGK)