Írásbeli kérdés P-003472/11 Heide Rühle (Verts/ALE) a Bizottság számára. Egy új válságmechanizmus előkészítése és az érintett szerveknek való bemutatása