Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10066 — Carlyle/Flender) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 451/03