Írásbeli kérdés E-1898/06 előterjesztette: Mary McDonald (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Hulladékégetés