Zadeva C-256/19: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 2. julija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Wien – Avstrija) – Postopek, ki ga je sprožila S.A.D. Maler und Anstreicher OG (Predhodno odločanje – Člen 53(2) Poslovnika Sodišča – Člena 19(1), drugi pododstavek, PEU – Učinkovito pravno varstvo na področjih, ki jih ureja pravo Unije – Načelo neodvisnosti sodnikov – Člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah – Pristojnost Sodišča – Člen 267 PDEU – Dopustnost – Nacionalne določbe, ki urejajo dodeljevanje zadev na sodišču – Pravno sredstvo – Razlaga, ki je potrebna, da lahko predložitveno sodišče izda sodbo – Očitna nedopustnost)